Ultima editie tiparita in format pdf

După recorectare, rata notelor mai mari sau egale cu 7 (șapte) a crescut de la 48,68% la 50,73% la Titularizare

Publicat pe 2022-07-27 13:17:46Mihail Marinescu

Primele şedinţe publice de repartizare, pe 29 iulie şi pe 1 august

După soluţionarea contestaţiilor depuse în urma concursului organizat pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar relevă o majorare de 2,05% a notelor mai mari sau egale cu 7 în raport cu prima afișare (rezultatele inițiale).
Au fost depuse, la nivel naţional, 5.083 de contestații. În cazul a 4.915 contestații (96,69%), notele au fost modificate astfel: pentru 3.062 de lucrări notele inițiale au fost mărite, în timp ce pentru 1.853 de lucrări notele inițiale au fost micșorate.
Rata notelor mai mari sau egale cu 7 (șapte) a crescut de la 48,68% la 50,73%, în timp ce procentul notelor între 5 și 6.99 este de 32,96% (în scădere comparativ cu anul trecut -35,02%).
146 de candidați au obținut nota 10 (număr nemodificat față de prima afișare), iar 12.456 de candidați au obținut note între 7 și 9,99.
Pentru a obţine statutul de titular, un candidat trebuie să obţină minimum nota 7, atât la proba scrisă, cât şi la inspecţia specială la clasă/proba practică şi să fie repartizat pe un post didactic vacant publicat pentru angajarea pe perioadă nedeterminată.
Nota la proba scrisă are o pondere de 75% din media de repartizare, iar nota la inspecţia specială la clasă sau la proba practică are o pondere de 25% din media de repartizare.
Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, va fi realizată în ședințele de repartizare organizate de inspectoratele şcolare în zilele de 29 iulie şi 1 august.