Ultima editie tiparita in format pdf

Vroiau să devină profesori prin fraudă!

Publicat pe 2022-07-21 13:19:32Mihail Marinescu

15 candiaţi au fost eliminaţi de la proba scrisă a Titularizării pe motiv de fraudă sau tentativă de fraudă! Ce ruşine să facă aşa ceva tocmai cei care vroiau să stea la catedră predându-le elevilor!

La proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, desfăşurată miercuri, 13 iulie, în 104 centre, s-au prezentat 27.148 de candidaţi (86,10%) dintre cei 31.531 de candidaţi cu drept de participare la această probă. Nu s-au prezentat 4.383 de candidați.
Din promoţia de absolvenţi ai anului 2022, au fost prezenţi 4.463 de candidaţi.
S-au retras 2.223 (8,19%) de candidați dintre cei prezenţi, dintre care 2.116 candidați din motive personale, respectiv 107 candidați din motive medicale. Au fost eliminaţi din examen 15 candidaţi, pentru fraudă sau tentativă de fraudă și nu vor fi repartizaţi/nu vor putea ocupa posturi didactice/catedre în anul școlar 2022 - 2023.
Au fost transmise către cele 12 centre de evaluare (constituite pe discipline, la nivel naţional) 24.862 de lucrări (16 lucrări au fost anulate la centrul de examen).
Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 19 iulie, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe http://titularizare.edu.ro.
Contestaţiile se pot depune la sediile inspectoratelor şcolare judeţene sau prin mijloace electronice în data de 19 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv în data de 20 iulie, până la ora 12:00.
Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul anterior menționat în data de 27 iulie.